Wystawy

28.03–30.06.2014

Warszawa, Warsze

Wspólnie zanurzyliśmy się w świat Nalewek i Muranowa – rozbrzmiewający językiem jidysz i tętniący życiem kramów, sklepów i warsztatów rzemieślniczych. Odwiedziliśmy eleganckie okolice ulicy Senatorskiej, centrum życia kulturalnego Polaków o żydowskich korzeniach oraz inteligenckie Tłomackie, gdzie kultywowano kulturę i tradycje żydowskie w zeuropeizowanym wydaniu. Ostrożnie zagłębiliśmy się w szemrane okolice Gnojnej i placu Żelaznej Bramy.

Odwiedziliśmy też żydowski mikrokosmos warszawskiej Pragi, o którym do dziś przypominają nam nazwy: Szmulowizna, Targowa, Wołowa… Nie zabrakło oczywiście żydowskiej Wiśly, która z jednej strony była szlakiem handlowym dla żydowskich kupców pośredniczących w handlu zbożem i produktami leśnymi, a z drugiej – miejscem kąpieli warszawskich Żydów.

Na wystawie „Warszawa, Warsze” można było zasmakować stolicy, której dziś już nie ma: siądziecie w klubokawiarni, by poczytać przedwojenne żydowskie gazety i zanucić szlagiery warszawskiej ulicy, jak choćby „Bal na Gnojnej”. Można również było obejrzeć filmy, zdjęcia i dzieła sztuki oraz przedmioty kultu wytworzone w znanych warszawskich pracowniach złotniczych. Reklamy i szyldy, nieraz dwujęzyczne (po polsku i w jidysz) przypomną o tym, jak głęboko Żydzi byli wrośnięci w tkankę miasta.

Na wystawie pokazywaliśmy, jak Żydzi kształtowali Warszawę, ale też, jak Warszawa wpływała na Żydów. Wspólnie odkrywaliśmy wielokulturowe oblicze miasta od początku jego dziejów do wybuchu II wojny światowej.

Twórcy wystawy:

  • Kurator: Ewa Małkowska-Bieniek
  • Komisarz organizacyjny: Joanna Fikus
  • Projekt wystawy: Brandy Design
  • Realizacja: Daniel Zieliński

Realizacja filmów: Arkadiusz Dybel, Przemysław Jaczewski

Wystawa była prezentowana od 28 marca do 30 czerwca 2014 r. 

Wystawa była realizowana w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - logotyp

Patron medialny wystawy:

 

11.02.2014