Meeting
22.03.2019

Jan Marcin Szancer – a painter of fairy-tale-like worlds – a meeting for seniors

Jan Marcin Szancer – malarz baśniowych światów - spotkanie dla seniorów
Opis zdjęcia: Okładka zbioru wierszy Jana Brzechwy "Brzechwa dzieciom" z ilustracjami Jana Szancera, ze zbiorów Muzeum POLIN, numer inw. MHZP-B419/2, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Illustrations by Szancer will remind us of books that we read to our children and grandchildren.

22 March (Friday), 11AM, free admission, booking by phone required (22 47 10 301 ext. 3)

Event accompanying the exhibition In King Matt’s Poland.