Meeting
13.03.2019

What is Halakhah? - a meeting in the Jewish ABC series

Co to jest halacha? Dyskusja z cyklu Żydowskie ABC. Znak z napisem Right way i strzałką w lewo i Wrong way z strzałką w prawo.
fot. Pixabay

Rabbi Małgorzata Kordowicz and Rabbi Oriel Zartesky will talk about what one must and mustn’t do according to the religious Jewish law - Halakhah. Chair: Piotr Kowalik.

13 March (Wednesday), 6PM, free admission