Wsparcie
27.05.2011

Prezydent USA zadeklarował przyjazd na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich

„Prezydent obiecał, że na pewno przyjedzie na otwarcie ze swoimi córkami. Powiedział, że Muzeum Historii Żydów Polskich to ważne przedsięwzięcie nie tylko dla Polaków i Żydów, ale i dla całego świata” – relacjonowała rozmowę Baracka Obamy z przedstawicielami muzeum jego dyrektor Agnieszka Rudzińska.

W piątek 27 maja Barack Obama złożył kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta, rozmawiał z przedstawicielami środowisk żydowskich i zapoznał się z planami budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Przed wejściem do przyszłego gmachu rozmawiał z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, którzy finansują budowę, z  dyrektor Muzeum Agnieszką Rudzińską, znamienitym darczyńcą Zygmuntem Rolatem (którego prezydent Obama zaprosił w drodze powrotnej na pokład Air Force One), przewodniczącym Rady Muzeum, Marianem Turskim oraz przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Piotrem Wiślickim.

Zygmunt Rolat wręczył prezydentowi USA pamiątkową tabliczkę z jego portretem, wizerunkiem gmachu muzeum i informacją, że 27 maja 2011 r. prezydent odwiedził to miejsce. Identyczna tabliczka wmurowana zostanie w ścianę budynku. „Tłumaczyłem mu, że to będzie wyjątkowe muzeum. Nie będzie poświęcone wyłącznie Holokaustowi i martyrologii, ale też w przynajmniej równym stopniu tysiącletniej historii wspólnej egzystencji Polaków i Żydów na tych ziemiach” – powiedział Zygmunt Rolat po spotkaniu z prezydentem Obamą.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała Barackowi Obamie, że jest to muzeum wspólnego życia Polaków i Żydów przez tysiąc lat, a Holokaust będzie tylko jednym z elementów ekspozycji. W czasie rozmowy z Obamą podkreśliła, że od 20 lat wszyscy myśleli aby takie muzeum powstało.

Marian Turski powiedział prezydentowi USA, że to muzeum jest budowane dla młodzieży polskiej, żeby poznała jaka próżnia powstała w Polsce na skutek nieobecności Żydów; dla młodzieży żydowskiej, żeby wiedziała jakie ma korzenie i dla wszystkich ludzi, żeby zrozumieli, jaki był wkład Żydów polskich w cywilizację europejską i światową. Z kolei minister Zdrojewski wyraził zadowolenie, że prezydent Obama chciał nie tylko złożyć kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Getta, ale zobaczyć też powstające muzeum. „Muzeum jest wyzwaniem nie tylko dla ministerstwa, ale też dla państwa jako całości” – powiedział.

To było niezwykłe spotkanie, prezydent Obama miał więcej czasu dla nas, niż się spodziewaliśmy– komentowała Agnieszka Rudzińska – Prezydent życzył nam powodzenia w zakończeniu misji budowy muzeum.