Wsparcie

Powitanie Grupy TP w gronie Znamienitych Darczyńców muzeum

16 listopada 2011 odbyła się uroczysta kolacja w rezydencji J.E. Ambasadora Francji, Pana Françoisa Barry'ego Delongchampsa, będąca wyrazem podziękowania dla Grupy TP za wieloletnie (od 2007 r.) wspieranie muzeum i realizowanych w jego ramach projektów oraz uhonorowanie firmy w kontekście jej dołączenia do grona Znamienitych Darczyńców muzeum. W uroczystości obok Ambasadora i przedstawicieli Ambasady udział wzięli reprezentanci Grupy TP – Prezes Maciej Witucki i Dyrektor Wykonawczy ds. korporacyjnych Tomasz Nowakowski, Prezes Fundacji Orange – Jadwiga Czartoryska, dyrektor muzeum Agnieszka Rudzińska, przedstawiciele Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Przewodniczący Piotr Wiślicki oraz Wiceprzewodniczący SŻIH i Przewodniczący Rady Muzeum Marian Turski, delegaci z Miasta St. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inni znakomici goście związani z projektem.

Po powitaniu gości przez Ambasadora oraz wzniesieniu toastu za Grupę TP i muzeum, głos zabrała Dyrektor Agnieszka Rudzińska, która podziękowała władzom Grupy TP za wieloletnie partnerstwo, w szczególności zaś za wsparcie projektów edukacyjnych muzeum. Kolejne podziękowania, tym razem za wsparcie projektowania i produkcji wystawy głównej muzeum, skierował w stronę przedstawicieli nowego Znamienitego Darczyńcy Piotr Wiślicki – Przewodniczący SŻIH.  Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH wyraził nadzieję, iż przykład Grupy TP zachęci inne korporacje w Polsce do wsparcia projektu teraz, w kluczowym momencie jego realizacji.

Na zakończenie części oficjalnej, Dyrektor Agnieszka Rudzińska przekazała przedstawicielom Grupy TP grafikę autorstwa Rainera Mahlämaki – architekta budynku muzeum.

Raz jeszcze dziękujemy Grupie TP za wsparcie projektu Muzeum Historii Żydów Polskich, Panu Ambasadorowi za niezwykłą gościnność i życzliwość oraz zespołowi Ambasady Francji za przygotowanie wieczoru.