Wsparcie

Grupa TP nowym Znamienitym Darczyńcą Muzeum Historii Żydów Polskich

Grupa TP dołączyła do ekskluzywnego grona Znamienitych Darczyńców Muzeum Historii Żydów Polskich – najwyższej kategorii donatorów muzeum. Jest tym samym pierwszą korporacją, która wraz z pozostałymi Znamienitymi Darczyńcami zostanie uhonorowana w reprezentacyjnym Holu Głównym muzeum.  

Współpraca została zapoczątkowana w 2007 roku, kiedy to Fundacja Grupy TP (obecnie Fundacja Orange) wsparła projekt „Ohel” – cieszącej się wielkim zainteresowaniem instalacji edukacyjnej, która przez prawie 3 lata stanowiła bazę wydarzeń edukacyjnych i artystycznych na obecnym placu budowy muzeum. W kolejnych latach Grupa TP wspierała różnorakie projekty muzealne, między innymi portal społecznościowy Wirtualny Sztetl, projekt Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, wymiany młodzieżowe i konkursy edukacyjne na temat żydowskiego dziedzictwa w Polsce. Od 2009 roku Grupa TP wspomaga również powstawanie wystawy głównej muzeum, za projektowanie i produkcję której odpowiada Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Współpraca z Grupą TP jest doskonałym przykładem partnerstwa biznesu i kultury w ramach dobrze przemyślanej i długofalowej strategii odpowiedzialności społecznej firmy. Mamy nadzieję, iż będzie stanowić wzór i zachętę dla innych firm.

Jest nam niezmiernie miło powitać Grupę TP w gronie Znamienitych Darczyńców Muzeum Historii Żydów Polskich. Jednocześnie chcemy serdecznie podziękować za wsparcie, okazane nam zaufanie i wiarę w misję muzeum. Liczymy na kontynuację współpracy przy kolejnych projektach i wspólne celebrowanie otwarcia muzeum, które będzie ukoronowaniem naszego partnerstwa.