Nauka

"Śladami Żydów. Lubelszczyzna"

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Autor: Marta Kubiszyn

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 488

W 2011 r. Stowarzyszenie Panorama Kultur wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny opublikowało przewodnik Marty Kubiszyn Śladami Żydów. Lubelszczyzna. Publikacja jest jednym z rezultatów projektu społeczno-edukacyjnego Śladami Żydów na Lubelszczyźnie, który miał na celu zbadanie, udokumentowanie i przybliżenie mieszkańcom miast i miasteczek Lubelszczyzny wielokulturowego dziedzictwa ich miejscowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieje tutejszych Żydów.

Żydzi tworzyli sztetle – skupiska, wyróżniające się specyficznym wzorcem życia, opierającym się na autorytecie gminy, z religijnością jako głównym punktem odniesienia. Żydowski wkład w dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny to również kultura dużych ośrodków miejskich, centra edukacji (lubelska jesziwa), udział społeczności żydowskiej w rozwoju i funkcjonowaniu ogółu polskiego społeczeństwa.

Po II wojnie światowej sztetlowy krajobraz przestał istnieć, ale pozostała po nim pamięć – we wspomnieniach, na starych ilustracjach, fotografiach i w literaturze. Pozostały też materialne ślady – opuszczone budynki synagog, cmentarze, domy ze śladami po mezuzach. I te właśnie elementy zaprezentowane zostały w przewodniku Śladami Żydów. Lubelszczyzna.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

02.01.2012