Zbiory
12.05.2013

Papierośnica Józefa Sigalina w zbiorach muzeum

Otwarta stara papierośnica.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ostatnich dniach kwietnia muzeum zostało właścicielem niezwykle cennego i ciekawego przedmiotu – srebrnej papierośnicy warszawskiego architekta i urbanisty Józefa Sigalina, jednego z autorów projektu trasy W-Z. Sigalin otrzymał papierośnicę od Zygmunta Stępińskiego, bliskiego przyjaciela oraz jednego ze współtwórców trasy w dniu jej otwarcia.

We wnętrzu papierośnicy widnieje wygrawerowany widok przedstawiający Plac Zamkowy oraz tunel trasy W-Z, poniżej daty jej budowy: 15.4.47 – 22.7.49 i imię „Zygmunt”.
Po śmierci Józefa Sigalina, jego córka oddała papierośnicę rodzinie Zygmunta Stępińskiego.

Do muzealnej kolekcji przekazał ją Zygmunt Stępiński (syn), obecny Zastępca Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich.