Klub Przyjaciół Muzeum
15.07.2013

Kolejne spotkanie Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich

Grupa ludzi stoi na mostku w Muzeum POLIN podczas Nocy Muzeów 2013.
Fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

17 lipca odbyło się spotkanie Klubu Przyjaciół Muzeum - wspólne zwiedzanie wystawy „Listy do tych, co daleko” Pétera Forgácsa. Przyjaciele mieli wyjątkową okazję obejrzeć wystawę tylko we własnym gronie, po godzinach otwarcia muzeum.

Dodatkową atrakcją była obecność Tamary Sztymy-Knasieckiej - kuratorki, która w kameralnej atmosferze opowiedziała o współpracy z autorem wystawy Peterem Forgácsem i zespołem The Klezmatics, autorami oprawy muzycznej. Rozmawiano o koncepcji wystawy i wykorzystanym w niej materiale archiwalnym, a także o partnerskiej współpracy muzeum z Żydowskim Instytutem Naukowym YIVO w Nowym Jorku.

Podczas oglądania kolejnych projekcji uczestnicy dyskutowali o wystawie oraz o życiu Żydów w międzywojennej Polsce. Obecni podkreślali, że udział w comiesięcznych wydarzeniach Klubu Przyjaciół pozwala na nawiązanie serdecznych relacji z pracownikami muzeum oraz umożliwia zapoznanie się „od kulis” z działalnością nowoczesnej instytucji kulturalnej.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich prosimy o kontakt z koordynatorem klubu pod adresem [email protected].