Zbiory
16.07.2013

Dwa Nachty już w muzeum!

Zbiory Muzeum Historii Żydów Polskich wzbogaciły dwa cenne dzieła sztuki – obrazy Artura Nachta-Samborskiego.

Darczyńcami są mieszkający w Izraelu krewni zmarłego przed 40 laty malarza: rodzeństwo Hanna Sachs i Roman Wachs. Obrazy trafiły do naszego muzeum 11 lipca br. za pośrednictwem córek darczyńców oraz pełnomocnika rodziny, Aleksandra Miklaszewskiego. W wyniku wcześniejszych rozmów i ustaleń planuje się umieszczenie obu dzieł na wystawie głównej w galerii „Ulica II Rzeczypospolitej” oraz galerii „Powojnie”.

Nasze muzeum ma w planach zorganizowanie wystawy monograficznej Artura Nachta-Samborskiego, w nowatorski sposób interpretującej życie i twórczość klasyka malarstwa polskiego XX wieku.