Edukacja
19.07.2013

Pierwsza edycja programu PASS

Ruszyło Letnie Seminarium Akademii Polin (Polin Academy Summer Seminar, PASS). Od 21 do 28 lipca gościmy w muzeum uczestników I edycji programu.

Tegoroczna odsłona projektu skierowana jest do edukatorów, nauczycieli i aktywistów z żydowskich organizacji, instytucji naukowych oraz edukacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Podczas wizyty studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich uczestnicy programu zapoznają się z filozofią i ofertą muzeum, wezmą udział w pracach nad przystosowaniem wybranych ścieżek zwiedzania muzeum do potrzeb północnoamerykańskich odbiorców, ważnym punktem programu będzie wymiana doświadczeń edukacyjnych gości oraz edukatorów z Polski.

21 lipca dyrektor muzeum Andrzej Cudak, dyrektor generalna wystawy głównej Alicja Knast, dyrektor Fundacji Taubego w Polsce Helise Lieberman oraz kierownik Działu Edukacji muzeum Łucja Koch oficjalnie powitali uczestników PASS w muzeum. Po zapoznaniu się z programem oraz krótkich przemówieniach odbył się poczęstunek w czasie którego, już nieoficjalnie, kontynuowano rozmowy o nadchodzącym tygodniu.

Z okazji rozpoczęcia pierwszej edycji programu 23 lipca na zaproszenie jej ekscelencji Ambasador Kanady Aleksandry Bugailiskis odbyło się przyjęcie na cześć uczestników PASS w rezydencji Pani Ambasador. W spotkaniu oprócz uczestników Polin Academy Summer Seminar oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego Kanady, uczestniczyli m.in. Ambasador Izraela w Polsce, Pan Zvi Rav-Ner, producent filmu „Pokłosie” – Pan Dariusz Jabłoński, edukatorzy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Helise Lieberman oraz dyrektor programowa wystawy głównej muzeum prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett. Podczas swojego przemówienia, Ambasador Kanady wyraziła zadowolenie z ciągle pogłębiającej się współpracy polskiej, kanadyjskiej i żydowskiej a także podkreśliła, że wspieranie Muzeum Historii Żydów Polskich jest ważnym elementem jej misji dyplomatycznej w Polsce.

II edycja Polin Academy Summer Seminar odbędzie się już w dniach 4-11 sierpnia. Łącznie w tegorocznym programie weźmie udział 40 edukatorów i nauczycieli północnoamerykańskich oraz 20 uczestników z Polski.

PASS - logotypy