Edukacja
27.08.2013

Czwarta edycja projektu „Jesteśmy razem”

Pomnik na terenie obozu zagłady w Treblince.
fot. Wikipedia/boston9 CC BY SA 3.0

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza nabór szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego do projektu „Jesteśmy razem”. Jest to już czwarta edycja, w tym roku szczególna ze względu na 70. rocznicę buntu więźniów w Treblince oraz likwidacji obozu.

W ramach projektu oferujemy uczniom udział w warsztatach przygotowawczych oraz warsztatach integracyjno-historycznych.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:

Etap I (wrzesień):

Przeprowadzenie cyklu warsztatów przygotowawczych na temat historii i kultury Żydów polskich oraz współczesnego Izraela dla szkół polskich biorących udział w projekcie – 25 szkół z 20 miejscowości, dla Amerykańskiej Szkoły w Warszawie oraz grupy młodzieży z Brześcia. W zależności od decyzji szkoły warsztaty odbędą się w danej miejscowości albo gościnnie w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich.

Etap II (2 październik; miejsce: Kosów Lacki, Małkinia Górna)

  1. Warsztaty integracyjne oraz historyczne dla uczniów w Kosowie Lackim i Małkini Górnej (spotkania będą odbywały się równolegle). Warsztaty, prowadzone przez przeszkolonych i doświadczonych edukatorów współpracujących z Muzeum Historii Żydów Polskich, zostaną zrealizowane w grupach mieszanych, 25 osobowych. Szacowany czas trwania jednego warsztatu to dwie godziny zegarowe.
  2. Ceremonia na terenie byłego obozu.

Pod przewodnictwem wcześniej przeszkolonych edukatorów uczestnicy projektu obejdą teren byłego obozu i poznają szczegółowo historię miejsca oraz wydarzeń z nim związanych. Edukatorzy oprowadzać będą polskich, amerykańskich i białoruskich uczniów.

Pod pomnikiem głównym rozpocznie się ceremonia. W jej trakcie zabiorą głos przedstawiciele władz polskich i izraelskich, uczniowie polscy i izraelscy zapalą znicze i oddadzą honor ofiarom zamordowanym w obozie w Treblince.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona – każda szkoła uczestnicząca w projekcie deleguje 20 reprezentujących ją uczniów.  Ze względu na międzynarodowy charakter projektu warsztaty w dniu 2 października będą odbywały się w języku angielskim, dlatego prosimy o uwzględnienie znajomości języka wśród uczniów.  Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 września na adres mailowy: [email protected]