Muzeum

Medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” dla muzeum

12 września w muzeum odbyła się ceremonia wręczenia honorowego medalu „Powstanie w Getcie Warszawskim”. Medal, przyznawany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, przyznany został dyrekcji, pracownikom i wolontariuszom Muzeum Historii Żydów Polskich za wkład w organizację obchodów 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Dyrektor muzeum, Andrzej Cudak, odebrał go z rąk Tomasza Miedzińskiego, Prezesa Zarządu Głównego SŻK.

Ten medal to zasługa wielu lat pracy Muzeum Historii Żydów Polskich, które powstało m. in. dzięki wysiłkowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz wielu organizacji żydowskich, z którymi będziemy w dalszym ciągu współpracować – powiedział dyrektor muzeum.

Tomasz Miedziński przekazał również na ręce dyrekcji szereg wydawnictw Stowarzyszenia Żydów Kombatantów, dokumentujących czyn zbrojny Żydów w czasie drugiej wojny światowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz dyrekcji muzeum.

12.09.2013