Edukacja

Zajęcia dla gimnazjów

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cykl I:   Żydowskie sposoby na uświęcanie czasu

 

1. Najważniejszy dzień – szabat.

Zajęcia plastyczne przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym, a zarazem najbardziej powszednim świętem w żydowskiej tradycji – szabatem. Wykonując kolaż, uczestnicy poznają takie pojęcia jak: chała, kidusz, błogosławieństwo itd. Dowiedzą się również o zasadach obowiązujących religijnych Żydów w trakcie tego święta.

2. A oto cykl życia – tradycje i święta żydowskie

Zajęcia poświęcone omówieniu cyklu życia w oparciu o kalendarz żydowski. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają, które ze świąt mają podłoże religijne, a które historyczne.

Cykl II:  Wokół żydowskiej religii, tradycji i nauki

 

3. Alef-bet – poznaj nowy alfabet

Zajęcia poświęcone zapoznaniu uczestników z alfabetem hebrajskim. Nauka identyfikowania, czytania i pisania liter hebrajskich przy pomocy zabaw edukacyjnych. Odkrywanie tajemnic hebrajskiego alfabetu, wstęp do Biblii Hebrajskiej oraz literatury hebrajskiej i jidysz.

4. Alef-bejs – warsztaty literackie z jidysz

Zajęcia wprowadzające w świat kultury jidysz za pośrednictwem tekstów literackich, piosenek, ikonografii, plakatów itp. Uczestnicy będą mieli szansę spróbować odczytać proste teksty w jidysz.

5. Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu

Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny, a w niej kobiety i mężczyzny. Zasady funkcjonowania koszernej kuchni. Uczestnicy będą mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów.

6. Opowieści biblijne, midrasze, agady, bajki i legendy żydowskie

Zajęcia przybliżające literaturę i tradycję żydowskich opowieści przy użyciu technik teatralnych, muzyki i pracy z tekstem.

Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat

 

7. Starożytny Izrael – naród wybrany

Zajęcia ukazujące powstanie narodu żydowskiego, historię osadnictwa na ziemiach Kanaanu, przedstawiające podstawy judaizmu i początki wielkiej diaspory.

8. Odczytywanie żydowskiego świata

Zajęcia poświęcone zapoznaniu z najważniejszymi miejscami związanymi z żydowskim dziedzictwem: synagogami, mykwami, szkołami, jesziwami, cmentarzami. Uczestnicy poznają też podstawowe pojęcia ze słownika topografii żydowskiej. Dowiedzą się o miejscach w Polsce, które są szczególnie ważne ze względu na swoją żydowską historię.

9. Mapa żydowskiego świata

Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z geografią i danymi demograficznymi współczesnego żydowskiego świata, dowiedzieć się podstawowych faktów o Izraelu i o najważniejszych skupiskach diaspory żydowskiej. Uczestnicy poznają też najważniejsze fakty dotyczące współczesnej społeczności polskich Żydów.

10. Z pamiętnika emigranta

Zajęcia oparte o biografie żydowskich XIX- i XX-wiecznych emigrantów. Śledzenie złożonych losów ludzi, których okoliczności zmusiły do emigracji z Polski. Uczestnicy dowiedzą się, dokąd
i w jaki sposób emigrowali Żydzi i jak potoczyło się ich życie na emigracji.

Zajęcia towarzyszące wystawie czasowej „Listy do tych, co daleko” dostępne do dnia 30 września 2013.

Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów

 

11. Pierwsze spotkania, czyli Żydzi w Polsce Piastów i Jagiellonów

Zajęcia prezentujące rolę społeczności żydowskiej w średniowiecznym państwie polskim oraz w gospodarce i kulturze Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Opowieść o narodzinach światowego centrum żydowskiego życia nad Wisłą.

12. Rzeczpospolita Obojga Narodów – mozaika kultur i religii

Zajęcia ukazujące społeczność żydowską jako część wielokulturowej Rzeczpospolitej. Przedstawienie jasnych i ciemnych stron egzystencji mniejszości żydowskiej w XVII-wiecznej Polsce.

13. Od Joselewicza do Anielewicza, czyli udział Żydów w obronie Rzeczpospolitej

Zajęcia przybliżające historię udziału przedstawicieli mniejszości żydowskiej w walkach o niepodległość Polski na przestrzeni wieków.

14. Ziemia obiecana – niezwykła kariera Łodzi

Zajęcia przybliżą uczestnikom najważniejszy polski przykład zmian cywilizacyjnych XIX w. – historię Łodzi oraz przemiany społeczne i ekonomiczne tego okresu, których współtwórcami i uczestnikami byli polscy Żydzi.

15. Zagłada – Holokaust – Shoah

Cykl zajęć przedstawiających przyczyny, przebieg i skutki Zagłady dla społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Wszystkie zajęcia trwają 90 min.

  • Przed Zagładą: antyjudaizm i nowoczesny antysemityzm, narodziny nazistowskich Niemiec.
  • Zagłada Żydów Europy: wybuch II wojny światowej, dwie okupacje ziem polskich, plan i realizacja „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.
  • Powstanie w getcie oczami świadków i uczestników.
  • Powstanie w getcie w literaturze i wspomnieniach.
  • Wrogość – obojętność – pomoc. Trzy postawy społeczeństwa polskiego wobec Zagłady polskich Żydów.
  • Niezwykli ludzie w czasach zła – wybrane portrety Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Irena Sendlerowa, Henryk Sławik, Raoul Wallenberg i Chiune Sugihara.
  • Zagłada oczami dzieci – jak wszystko, co było proste i piękne stało się skomplikowane i okrutne.
  • Skutki Zagłady dla narodu żydowskiego i reszty świata.
  • Ala z elementarza. Liczy się życie, czyli opowieść o Alinie Margolis-Edelman. Zajęcia przedstawiające wojenne losy Aliny Margolis-Edelman i ich wpływ na jej późniejsze postępowanie. Pokazanie siły humanitaryzmu i wagi życia ludzkiego dla osób, które przeżyły sytuacje skrajne.
  • Leopold Socha – bohater mrocznych lat Holokaustu. Zajęcia w oparciu o film Agnieszki Holland „W ciemności”.

Cykl V:  Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna

 

16. Ludzie od zawsze są różni – świętujmy razem

Zajęcia prezentujące sposoby celebrowania ważnych wydarzeń rodzinnych i religijnych w różnych kręgach kulturowych, wprowadzające w temat edukacji dla tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii, bigoterii i rasizmowi.

17. Żydzi – polskie dziedzictwo

Zajęcia przygotowujące do realizacji projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie dziedzictwa materialnego polskich Żydów w lokalnym środowisku.

18. Rzeczpospolita – wspólny dom

Zajęcia przybliżające podstawowe konstytucyjne prawa mniejszości narodowych w Polsce i obowiązki obywateli w stosunku do grup mniejszościowych. Omówienie praw Unii Europejskiej i ich konsekwencji dla prawa polskiego w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych.

19. Antysemityzm – czy to jest nasz problem?

Zajęcia poświęcone próbie zdefiniowania przyczyn i skutków zjawiska antysemityzmu oraz znalezienia sposobu na efektywne wyeliminowanie go z życia społecznego. Zajęcia będą częściowo prowadzone w oparciu o eksponaty z wystawy czasowej „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Oferta obowiązuje od 16 września 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.

Wszystkie zajęcia z niniejszej oferty są bezpłatne.

Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię - logotyp

 

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu:

Logotypy sponsorów

 

 

 

 

17.09.2013