Wystawy

Obiekty w rękach specjalistów

Po dwóch miesiącach trwania prac konserwatorskich do muzeum szczęśliwie powróciły obiekty przeznaczone na wystawę „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”.

66 obiektów (m.in: rękopisów, druków, fotografii, synagogaliów oraz osobistych pamiątek Darczyńców) zostało pieczołowicie zabezpieczonych przed zniszczeniem. Prace przy obiektach wymagały zastosowania zasad konserwacji zachowawczej, która nie zatarła śladów indywidualnej historii obiektów, jednocześnie umożliwiając badaczom i widzom dotarcie do informacji wcześniej niewidocznych ze względu na zniszczenia i zanieczyszczenia.

Wystawa czasowa „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich” będzie prezentowana od 18 października 2013 r. do 17 lutego 2014 r. w godzinach otwarcia muzeum.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Wsparcie