Spacer

Relacja: Spacer śladami Tuwima

26 września 2013 r. spacerowaliśmy po Warszawie w grupie entuzjastów twórczości Juliana Tuwima. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spaceru.

Trasa naszego spaceru nawiązywała do biografii i losów poety, poczynając od jego przyjazdu do Warszawy, poprzez okres intensywnej działalności twórczej w latach międzywojennych, trudne czasy wojennej emigracji, aż po jego powrót do zrujnowanej stolicy w 1946 roku. Odwiedziliśmy Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Mazowiecką, Park Saski i Senatorską.

Podczas spaceru uczestnicy mieli możliwość wspólnego interpretowania utworów Tuwima, wysłuchania popularnych piosenek na kanwie jego wierszy, obejrzenia fotografii poety i miejsc z nim związanych oraz wymiany posiadanych informacji biograficznych i spostrzeżeń.

Jedna z uczestniczek spaceru zdradziła nam: „Poznałam teksty publicystyczne Juliana Tuwima, których jeszcze nie znałam”.

Zapraszamy na kolejny bezpłatny spacer – Powstanie w Getcie Warszawskim. Śladami „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, który odbędzie się 8 października (wtorek) w godz. 16.00-18.00.

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu:

30.09.2013