Wystawy

Wystawa „Obcy i niemili”

fot. materiały prasowe

Muzeum partnerem nowej wystawy w Żydowskim Instytucie Historycznym - „Obcy i niemili”. Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919–1939.

Już 15 października br. na wernisażu wystawy Obcy i niemili zostanie zaprezentowanych ponad 300 prac publikowanych w prasie polskiej w okresie międzywojennym. Karykatury – towarzyszące antysemickim artykułom – stanowiły istotny czynnik kształtowania wizerunku Żyda, a tym samym wpływały na nastroje i poglądy na „kwestię żydowską”. Ich autorami byli zarówno  znani artyści profesjonalni (m.in. Jerzy Zaruba, Kamil Mackiewicz, Włodzimierz Bartoszewicz, Włodzimierz Łukasik, Jerzy Srokowski, Kazimierz Grus i Maja Berezowska), jak i anonimowi, ukryci pod monogramami
i pseudonimami.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz filmu o mowie nienawiści, w którym głos zabiorą m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Michał Głowiński, prof. Irena Kamińska-Szmaj, Piotr Forecki i Bożena Umińska-Keff. Organizatorem wystawy jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

Zapraszamy! Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2014 r.

Więcej informacji.