Edukacja

Dar Stowarzyszenia „Czulent”

14 października 2013 r. Stowarzyszenie „Czulent” z Krakowa przekazało na rzecz muzeum dar w postaci książek „Majn Alef Bejs” oraz „Jontew Lider”.

Są to książki edukacyjne dla najmłodszych, umożliwiające poznanie dorobku kulturowego oraz bogactwa tradycji żydowskiej. W Centrum Edukacyjnym muzeum wykorzystywane będą podczas zajęć z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia wszyscy uczestnicy naszych zajęć będą mogli swobodnie korzystać z książek będących wspaniałą ilustracją prezentowanych treści.

Stowarzyszeniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy!