Edukacja

Kurs doskonalący dla nauczycieli

fot. Szymon Gotowski/Muzeum Historii Żydów Polskich

W środę 30 października 2013 rolu w muzeum odbył się zjazd w ramach kursu dla nauczycieli „Od legendy Polin do Wolnej Polski...  czyli jak uczyć o historii i kulturze Żydów polskich? Obecność społeczności żydowskiej w Polsce przez tysiąclecia”.

Gościem był Rabin Tyson Herberger, który zaprezentował główne zasady judaizmu oraz symbole religijne i ich obecność w życiu żydowskim. Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie wystawy czasowej „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Kurs ma na celu pogłębienie podstawy programowej wszystkich poziomów edukacji w zakresie historii i kultury Żydów polskich, a także zapoznanie nauczycieli z nowym miejscem na mapie edukacyjnej Warszawy. Udział zaproszonych ekspertów oraz pracowników muzeum zapewnia prezentację najnowszych, pogłębionych badań historycznych dotyczących poruszanych tematów. Nauczyciele poznają zbiory nowoczesnego, najmłodszego warszawskiego muzeum (wywiady, filmy, reportaże, relacje świadków, zbiory audiowizualne). 

Najbliższy zjazd odbędzie się 6 listopada o godzinie 15:30 w sali projekcyjnej nr 1.

Logotypy