Goście w muzeum

Muzeum otrzymało grant edukacyjny wartości 3 mln euro!

Warsztaty, wykłady i debaty, działania w przestrzeni miejskiej, wystawy czasowe i wystawa podróżująca po Polsce - to tylko część projektów edukacyjnych składających się na nowy program Muzeum Historii Żydów Polskich realizowany dzięki wsparciu z funduszy norweskich i EOG. Dzięki dotacji w wysokości 3 mln euro w latach 2013-2016 z programów przygotowanych przez muzeum skorzysta ponad 350 tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

12,5 miliona złotych dofinansowania otrzymanego z funduszy norweskich i EOG umożliwia muzeum realizację bezprecedensowego dwuipółletniego programu edukacyjno-kulturalnego skierowanego do odbiorców
w Polsce i Europie. Działania już się rozpoczęły i będą prowadzone do kwietnia 2016 roku.

- Głównym celem projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe jest  umożliwienie szerszej publiczności czerpania wiedzy i doświadczeń z tysiąca lat historii Żydów polskich – wyjaśnia ideę programu p.o. dyrektora muzeum Andrzej Cudak. - Naszym założeniem jest promowanie tolerancji i edukacja młodzieży w zakresie życia we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie, w którym funkcjonują obok siebie odmienne grupy, obyczaje i wyznania. Jesteśmy więc niezwykle zadowoleni, że przy realizacji tego projektu możemy liczyć na wsparcie parterów norweskich, którzy mają w tym zakresie bezcenne doświadczenia.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i edukatorów. Szczególnie ważną grupą odbiorców są również osoby, które na co dzień mają utrudniony dostęp do dóbr kultury, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Program zakłada nie tylko działania w budynku muzeum, ale również szereg przedsięwzięć na terenie Polski oraz zagranicą, a także w rzeczywistości wirtualnej. Będzie realizowany w ścisłej współpracy z ekspertami
i instytucjami norweskimi. - Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z nowopowstałym muzeum. Jest to muzeum o znaczeniu globalnym, a realizowany przez nie projekt jest wspaniałym przykładem zaangażowania państwa polskiego w budowanie pomostu pomiędzy przeszłością a wyzwaniami dnia dzisiejszego i przyszłości – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami - powiedział Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii w Polsce. Łącznie w projekcie weźmie udział ponad 100 partnerów instytucjonalnych z Polski i świata.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne formy edukacyjne: bezpłatne programy dla szkół i nauczycieli, warsztaty fotograficzne, performatywne, muzyczne, wykłady, spotkania, debaty, inicjatywy miejskie, wystawy, rezydencje artystyczne, publikacje oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Szczególną częścią programu są projekty realizowane w Internecie takie jak wirtualny spacer po muzeum lub żydowskiej Warszawie czy edukacyjna gra interaktywna dla najmłodszych odbiorców.

Więcej na temat programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Projekt Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

      Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego