Spotkanie

Relacja: Spotkanie z Krzysztofem Prochaską

27 listopada 2013 w czasie „Wieczornych spotkań na wystawie” Krzysztof Prochaska przedstawił dzieje swojej rodziny. Praprawnuk Izaaka Kramsztyka w wykładzie-gawędzie „Kramsztykowie – silva rerum badacza genealogii” opowiedział o losach dzieci i wnuków Izaaka i Ewy Kramsztyków.

Pokaz rodzinnych zdjęć, olbrzymiego drzewa genealogicznego, nad którym pracuje od wielu lat, wyimki z rodzinnych papierów, anegdoty i wspomnienia sprawiły, że spotkanie przebiegło w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. W spotkaniu wzięło udział 35 osób, w tym potomkowie Kramsztyków (teraz nikt już nie nosi tego nazwiska…). Po spotkaniu Krzysztof Prochaska powiedział: Najważniejsze, że była ciekawość wśród zebranych […]. Jestem bardzo rad, bo przekazałem trochę nowości i przypomniałem tych, którym to się należy. Sprawdza się moje dawne powiedzenie, że «Kramsztyki łączą ludzi». I będą łączyć dalej dopóty, dopóki będzie zainteresowanie nimi.

Spotkanie z Darczyńcą zakończyło się przekazaniem do zbiorów muzeum kolejnych pamiątek związanych z rodziną Kramsztyków, m.in. przedwojenne zeszyty szkolne i pamiątki osobiste Stasia Kramsztyka, którego historia zostanie opowiedziana na wystawie głównej muzeum, której otwarcie jest planowane na wrzesień 2014 roku.