Edukacja

Relacja: II Zjazd Ambasadorów Muzeum

W dniach 29-30 listopada 2013 r.w Sulejówku koło Warszawy odbył się II zjazd ambasadorów Muzeum Historii Żydów Polskich. W czasie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz działania planowane w związku z realizacją przez muzeum grantu norweskiego, w których ambasadorzy odegrają istotną rolę.

Program Ambasadorów Muzeum Historii Żydów Polskich, skierowany do nauczycieli i metodyków nauczania, jest jednym z wiodących projektów w ramach komponentu „Spotkajmy się w Muzeum”, finansowanego z grantu. Jego celem jest budowa ogólnopolskiej sieci współpracowników regionalnych – ekspertów i multiplikatorów szkolących innych nauczycieli. Zależy nam na zbudowaniu trwałej relacji z najlepiej wykształconymi i najaktywniejszymi nauczycielami z całej Polski, którzy będą w stanie kompetentnie i z zaangażowaniem reprezentować muzeum.

Uczestnicy zjazdu spotkali się z Piotrem Foreckim z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład pt. „Rekonstrukcje i dekonstrukcje polskiej pamięci Zagłady w dyskursie publicznym po roku 1989”. Obejrzeli również film „Ida” P. Pawlikowskiego. Kolejnego dnia ambasadorzy i edukatorzy udali się do muzeum, gdzie zwiedzili wystawę czasową „Biografie rzeczy” oraz zapoznali się ze szczegółową koncepcją wystawy głównej. Wzięli także udział w prezentacji projektu „Nauczanie z użyciem relacji w XXI w.” zrealizowanego w ramach programu USC Shoah Foundation.

Wszystkim uczestnikom zjazdu serdecznie dziękujemy!

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Zjazd zorganizowany we współpracy z:

Logotypy współorganizatorów