Wydarzenie

Relacja: Z muzeum na Limud

W chanukowy weekend, między 29 listopada a 1 grudnia 2013 r., w Wawrze miała miejsce szósta już edycja Limud Keszet Polska.

Impreza organizowana przez polski oddział JOINT-u, jak co roku zgromadziła kilkaset osób z kraju i zza granicy. I tak jak wcześniej, także w tegorocznym Limudzie – wzięli udział pracownicy i współpracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich. Niektórzy poprowadzili zajęcia.

Piotr Kowalik z muzealnego Działu Edukacji zorganizował warsztaty chanukowe dla dzieci, a dr Kama Dąbrowska z tego samego działu wygłosiła referat zatytułowany „Jedyna szansa na przetrwanie – pokolenie dzieci żydowskich i powojenne spory o jego przyszłość”. Z kolei temat wystąpienia dr. Artura Tanikowskiego (Dział Wystaw) brzmiał „NO FUTURE? Żydowskie korzenie punk rocka”.

Adam Dylewski i Magda Wójcik z Wirtualnego Sztetla opowiedzieli o możliwościach, szansach i zagrożeniach, jakie wiążą się z wykorzystywaniem internetu do informowania o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości wspólnoty żydowskiej.

Profesor Stanisław Krajewski, współautor Galerii Powojnie Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, w oparciu o źródła biblijne i rabiniczne omówił, z aktywnym udziałem słuchaczy, dwa wymiary żydowskiej tożsamości. Natomiast debiutująca na Limudzie profesor Barbara Kirshenblatt-Gimblett, dyrektor programowy ds. Wystawy Stałej, opowiedziała o swym ojcu, Mayerze Kirshenblatcie i jego dzieciństwie w międzywojennej Polsce przez pryzmat jego obrazów.

03.12.2013