Wydarzenie

Relacja: Muzealnicy, naukowcy i studenci spotkali się w muzeum

12 grudnia 2013 roku w muzeum spotkali się muzealnicy, naukowcy i studenci zainteresowanych zarówno nowoczesnym muzealnictwem jak i nowym spojrzeniem na rolę „przedmiotu”, „rzeczy”, „muzealium” w światowej humanistyce.

Różnorodne referaty obejmowały zagadnienia tworzenia kolekcji (m.in. w Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski), opracowywania i prezentowania zbiorów (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie), wykorzystania przedmiotu w narracji wystawienniczej w muzeach historycznych, lokalnych, biograficznych, jak i szeroko obecnych we współczesnej nauce interpretacjach antropologicznych, historycznych i socjologicznych dotyczących „przedmiotów” i obecności „rzeczy” w dyskursie współczesnej humanistyki.

Burzliwa i inspirująca była zwłaszcza kończąca sesję debata, w której fascynujące spotkanie – rozmowę dotyczącą „rzeczy”, kolekcji, gromadzenia – prowadzili (nie zawsze zgadzając się ze sobą) muzealnicy i historycy, antropologowie.

Konferencja „Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych” była wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - logotyp