Edukacja

Relacja: kurs doskonalący dla nauczycieli

zdjęcie ilustracyjne
fot. Zofia Biernacka

W środę 11 grudnia 2013 roku w muzeum odbył się zjazd w ramach kursu dla nauczycieli „Od legendy Polin do Wolnej Polski...  czyli jak uczyć o historii i kulturze Żydów polskich? Obecność społeczności żydowskiej w Polsce przez tysiąclecia”.

Gościem był Joel Chaim Nowicki, który zaprezentował muzykę żydowska: aszkenazyjską i sefardyjską oraz omówił rolę języka w tożsamości żydowskiej.

Kurs ma na celu pogłębienie podstawy programowej wszystkich poziomów edukacji w zakresie historii i kultury Żydów polskich, a także zapoznanie nauczycieli z nowym miejscem na mapie edukacyjnej Warszawy. Udział zaproszonych ekspertów oraz pracowników muzeum zapewnia prezentację najnowszych, pogłębionych badań historycznych dotyczących poruszanych tematów. Nauczyciele poznają zbiory nowoczesnego, najmłodszego warszawskiego muzeum (wywiady, filmy, reportaże, relacje świadków, zbiory audiowizualne). 

Najbliższy zjazd odbędzie się 8 stycznia o godzinie 15:30 w sali projekcyjnej nr 1.

Logotypy organizatorów