Nauka

„The Construction of European Holocaust Memory: German and Polish Cinema after 1989”

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Seria: Warsaw Studies in Jewish History and Memory

Autor: Małgorzata Pakier

Wydawca: Peter Lang. Frankfurt am Main 2013

Ilość stron: 194

Patron wydania: Muzeum Historii Żydów Polskich

Jak Europa pamięta Zagładę? Autorka podnosi tę kwestię, badając polskie i niemieckie kino po 1989 roku, a także debaty historyczne stanowiące kontekst dla filmowych narracji. Kino jak żadne inne medium wywarło ogromny wpływ na kształtowanie się zbiorowej pamięci Zagłady. Mimo czasu, który upłynął od tych wydarzeń, ten ciemny rozdział w historii wciąż zajmuje istotne miejsce w europejskiej i narodowej – polskiej i niemieckiej – debacie publicznej ostatnich lat. Twórcy filmowi czynią wysiłki, by również w niej uczestniczyć poprzez obrazy i opowieści. Książka ukazuje dynamiczną relację między kinem i pamięcią zbiorową na podstawie analizy wybranych polskich i niemieckich filmów fabularnych oraz ich recepcji. Autorka pokazuje, jak kino, wykorzystując specyficzne dla siebie środki wyrazu, pomaga publiczności w Polsce i Niemczech otworzyć się na tematy związane z Zagładą, dotychczas traktowane jako tabu: udział zwyczajnych ludzi w prześladowaniach Żydów, czy złożone relacje między ofiarą, świadkiem i oprawcą. Analiza pozwala odnaleźć zarówno wspólne kierunki rozwoju debaty historycznej w Polsce i Niemczech po 1989 roku, jak też istotne rozbieżności, prowadząc w rezultacie do pytania, czy wspólna europejska pamięć takich wydarzeń jak Zagłada jest możliwa, a także, czy w ogóle jest pożądana.

02.01.2014