Ogłoszenie

Ogłoszenie

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, komponent „Muzeum na Kółkach” finansowanego z funduszy norweskich i EOG  poszukuje wykonawców do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 • ok. 2 godziny konsultacji organizacyjnych działań związanych  powstawaniem wystawy mobilnej
 • ok. 2 godziny konsultacji technicznych wymagań dla podwykonawców w procedurze przetargowej
 • ok. 2 godziny konsultacji ofert przesłanych od potencjalnych podwykonawców
 • ok. 2 godziny konsultacji zakresu zadań twórców wystawy
 • ok. 2 godziny konsultacji zakresu działań ewaluacyjnych w projekcie

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do:

 • podania stawki brutto za proponowane zlecenie
 • przesłanie swojego CV

Termin realizacji zamówienia: 7.01.2014 – 31.01.2014

 1. Kompetencje i doświadczenie (50%):
 • doświadczenie w  pracy nad planowaniem przestrzeni wystawowych (15%);
 • doświadczenie w produkcji wystaw multimedialnych (10%)
 • min. trzyletnie doświadczenie przy tworzeniu rozwiązań multimedialnych dla wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (10%);
 • doświadczenie w dziedzinie technicznej obsługi wystaw (m. in. znajomość kwestii zabezpieczeń) (10%);
 • wykształcenie wyższe (5%).
 1. cena (50%)

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres: mnk@jewishmuseum.org.pl, najpóźniej do dnia  15 stycznia 2014 r. do godz. 17.00, z podaniem nr referencyjnego: MNK/7.17a.