Wykład

Relacja: „Odsłony wystawy głównej”. Paradisus Iudeaorum

21 stycznia 2014 r. gościliśmy prof. Igora Kąkolewskiego, który przy pełniej sali wygłosił wykład pt. „Polska – raj dla Żydów? O znakach zapytania w galerii złotego wieku (XVI-XVII w.)”. Było to czwarte spotkanie z cyklu „Odsłony wystawy głównej”.

Prof. Igor Kąkolewski, współtwórca (obok prof. Adama Tellera) koncepcji i scenariusza galerii Paradisus Iudaeorum, skoncentrował się w swoim wykładzie na obecnych w galerii zagadnieniach przemian ustrojowych w dawnej Rzeczypospolitej i ich znaczeniu dla polskich Żydów, zjawisku tolerancji i nietolerancji oraz wielokulturowości.

W pierwszej części wykładu prof. Kąkolewski podziękował swoim współpracownikom i konsultantom za wieloletnią pracę nad galerią. Następnie przedstawił słuchaczom kontekst przestrzenny galerii w odniesieniu do całej wystawy głównej muzeum. Zarysował powiązania narracyjne między Paradisus Iudaeorum a ekspozycją ją poprzedzającą, czyli galerią średniowieczną, i następującą po niej, czyli Miasteczkiem. Następnie przedstawił poszczególne części galerii Paradisus Iudaeorum.

W drugiej części wykładu prof. Kąkolewski opowiedział słuchaczom, w jaki sposób zarysowana jest w galerii linia narracyjna dotycząca przemian ustrojowych w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej i w jaki sposób wydobyto tu treści dotyczące Żydów. Podkreślił zastosowanie metody przyjętej dla całej wystawy głównej, czyli wykorzystywanie pozornie marginalnych wątków, które stają się reprezentatywne dla danego zagadnienia. Jako przykłady podał historie Abrahama Ezofowicza i Izaaka z Trok.

Następnie prof. Kąkolewski wyjaśnił pochodzenie nazwy galerii oraz wytłumaczył, dlaczego w trakcie tworzenia scenariusza galerii pojawiły się znaki zapytania dotyczące podejścia do tematu tolerancji i nietolerancji chrześcijan wobec Żydów i Żydów wobec chrześcijan. Prof. Kąkolewski wyraził też przekonanie, że zwiedzający po zapoznaniu się z treściami galerii będą w stanie sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dawna Rzeczpospolita była rzeczywiście rajem dla Żydów (jak to sugeruje nazwa galerii), czy wręcz przeciwnie.

Po wykładzie prof. Kąkolewski odpowiadał na pytania słuchaczy.

NAGRANIE AUDIO WYKŁADU

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu.

Zapraszamy również na najbliższe spotkania z cyklu Odsłony wystawy głównej:

10.02.2014, g. 18.00 – Ewa Małkowska-Bieniek, Jednorożec w miasteczku. O galerii XVII-XVIII w.

24.02.2014, g. 18.00 – prof. Marcin Wodziński, Żydzi w Polsce czy Żydzi polscy? Główne wyzwania narracji w galerii długiego wieku XIX

24.03.2014, g. 18.00dr Tamara Sztyma, Michał Majewski, „Czym żyje żydowska ulica?”. Oblicza różnorodności w galerii dwudziestolecia międzywojennego

15.04.2014, g. 18.00 – prof. Barbara Engelking, prof. Jacek Leociak, „Galeria Zagłada”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”