Edukacja

Nowa oferta zajęć dla szkół

Wystawa stała w Muzeum POLIN. Cztery kobiety oglądają coś na ekranie multimedialnym.
fot. Magda Starowieyska

Oddajemy w Państwa ręce ofertę edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich na rok szkolny 2013/14. Mamy nadzieję, że okaże się na tyle ciekawa, innowacyjna i kształcąca, że zechcecie przyjechać do nas ze swoimi uczniami.

Oferta podzielona została na poziomy nauczania, tak, aby w prosty sposób odnaleźć zajęcia dedykowane poszczególnym grupom:

  • program dla szkół podstawowych
  • program dla gimnazjów
  • program dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie zajęcia lekcyjne z oferty muzeum realizują podstawę programową kształcenia ogólnego obowiązującą w polskich szkołach, mają charakter warsztatów angażujących uczniów, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy.

Wszystkie zajęcia i spacery z niniejszej oferty są bezpłatne.

Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, ul. Anielewicza 6, trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup do 30 osób.

Dodatkowo prezentujemy ofertę spacerów edukacyjnych po żydowskiej Warszawie skierowaną do grup szkolnych z Warszawy i całej Polski. Spacery trwają 180 minut (mogą zostać skrócone w zależności od potrzeb i możliwości grupy) i są przeznaczone dla grup do 30 osób.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: +48 22 47 10 301 lub wysyłając e-mail na adres: [email protected].

Rezerwacji należy dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą w muzeum.

Bardzo prosimy, aby każda grupa stawiała się w muzeum 15 minut przed godziną rozpoczęcia zarezerwowanych zajęć. To konieczne ze względu na procedury bezpieczeństwa oraz inne czynności organizacyjne przed rozpoczęciem zajęć.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do muzeum!

Zespół Centrum Edukacyjnego

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

 

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu:

Logotypy sponsorów