Wykład

Relacja: „Odsłony wystawy głównej”. Miasteczko

Ponad sto osób przyszło 10 lutego 2014 r. na wykład Ewy Małkowskiej-Bieniek pt. „Jednorożec w miasteczku. O galerii XVII-XVIII w.”. Było to piąte spotkanie z cyklu „Odsłony wystawy głównej”.

W pierwszej części wykładu Ewa Małkowska-Bieniek, kuratorka (obok Olgi Pieńkowskiej) galerii „Miasteczko”, przybliżyła słuchaczom koncepcję, treść i scenografię ekspozycji, która opowiada historię polskich Żydów od 1648 r. do końca XVIII w. Galeria składa się z częściowo zrekonstruowanych przestrzeni, wokół których toczyło się życie żydowskiej społeczności w typowym prowincjonalnym miasteczku w dawnej Rzeczypospolitej. Te obszary w galerii to: rynek, dom, synagoga, kościół, karczma, cmentarz. Zwiedzający zapoznają się w nich z obiektami muzealnymi, materiałami tekstowymi i audiowizualnymi opowiadającymi o przemianach w żydowskiej obyczajowości, życiu religijnym, intelektualnym i ekonomicznym polskich Żydów w tamtym czasie.

W drugiej części wykładu Ewa Małkowska-Bieniek przedstawiła symbolikę malowideł na zrekonstruowanym w galerii sklepieniu nieistniejącej już synagogi w Gwoźdźcu (dziś na Ukrainie). Sklepienie to jest centralną częścią ekspozycji „Miasteczko”. Wypisane na sklepieniu teksty odwołują się do konieczności wspólnych modłów i składania ofiar Bogu. Wymalowane symbole (zwierzęta i mityczne stworzenia, Tablice Przymierza, Arka Przymierza)  odnoszą się do biblijnych wątków Przymierza Izraela z Bogiem i zapowiedzianego przyjścia Mesjasza. Kluczem do zrozumienia malowideł są mistyczne modlitewniki. Ewa Małkowska-Bieniek odniosła się też do stylistyki malowideł i pokazała – na przykładzie tytułowego motywu jednorożca – że te same treści były obecne np. w żydowskiej sztuce nagrobnej.

Po wykładzie Ewa Małkowska-Bieniek odpowiadała na pytania słuchaczy.

WYKŁAD W FORMACIE AUDIO

Zapraszamy również na kolejne spotkania z cyklu „Odsłony wystawy głównej”:

24.02.2014, g. 18.00 – prof. Marcin Wodziński, „Żydzi w Polsce czy Żydzi polscy? Główne wyzwania narracji w galerii długiego wieku XIX”

24.03.2014, g. 18.00dr Tamara Sztyma, Michał Majewski, „Czym żyje żydowska ulica? Oblicza różnorodności w galerii dwudziestolecia międzywojennego”

15.04.2014, g. 18.00 – prof. Barbara Engelking, prof. Jacek Leociak, „Galeria Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich”

20.05.2014, g. 18.00 – prof. Stanisław Krajewski, „Galeria Powojnie”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”