Edukacja

Relacja: Szkolenie dla edukatorów

W dniach 2-8 lutego 2014 r. w centrum edukacyjnym muzeum odbyło się szkolenie dla edukatorów pt. „Nauczanie z użyciem relacji w 21. wieku”. Uczestnicy kursu uczyli się m.in. korzystania z zasobów Archiwum Historii Wizualnej USC Shoah Foundation Institute.

Dziesięciu doświadczonych edukatorów (część z nich to Ambasadorzy muzeum) podczas tygodniowego szkolenia uczyło się jak przeszukiwać największy na świecie zbiór wideo relacji świadków i ocalałych z Zagłady oraz z ludobójstwa w Rwandzie. Mogli dowiedzieć się jak przy pomocy tych świadectw tworzyć materiały edukacyjne, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane także przez innych polskich nauczycieli. Podczas intensywnego kursu uczestnicy nie tylko nauczyli się jak w praktyce korzystać z Archiwum Historii Wizualnej, ale także dowiedzieli się, jaka filozofia przyświeca działaniom edukacyjnym USC Shoah Foundation. Poznali sposoby wykorzystywania historii mówionej, dowiedzieli się jak unikać pułapek przy wykorzystywaniu świadectw Ocalałych w materiałach edukacyjnych, zapoznali się z przykładami manipulowania materiałem wideo. Wiedzą już, jak etycznie korzystać z umiejętności montażu takiego materiału.

Uczestnicy szkolenia spędzili również wiele godzin na wysłuchaniu unikalnych, emocjonalnych i niezwykle cennych świadectw osób, które przeżyły największą ludzką tragedię XX wieku.

Za rok ta grupa znowu spotka się w muzeum, aby pokazać wyniki swojej rocznej pracy w projekcie realizowanym wspólnie przez USC Shoah Foundation i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Szkolenie mogło się odbyć dzięki wsparciu Andrew Intratera – znamienitego darczyńcy USC Shoah Foundation Institute.

USC Shoah Foundation - logotyp