Edukacja

„Cisi bohaterowie, żywa pamięć”

Drewniany podest
fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza do udziału w projekcie „Cisi bohaterowie, żywa pamięć. Wątek ukrywania Żydów podczas II wojny światowej a aktywne uczenie się dorosłych”. Projekt realizowany jest  dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu Grundtvig.

Czym jest historia mówiona? Jak rozmawiać ze świadkami historii o doświadczeniach drugiej wojny światowej? Jak o ukrywaniu się Żydów w czasie wojny mówią świadkowie historii, a jak z tym tematem mierzą  się współcześni artyści? W jaki sposób film, teatr, sztuki wizualne odzwierciedlają i kształtują pamięć społeczną? Jak do tematu pomagania Żydom w czasie wojny podchodzi się w innych krajach?

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, które chciałaby zdobyć pierwsze doświadczenia z historią mówioną lub zgłębić posiadaną wiedzę. Będzie to wyjątkowa okazja do współpracy z historykami, edukatorami, świadkami historii oraz artystami, a także  do wymiany doświadczeń z uczestnikami projektu pochodzącymi z innych krajów. Wspólnie będziemy poznawać losy Żydów ukrywających się w czasie drugiej wojny światowej oraz osób, które im pomagały.

Projekt w dużej mierze opiera się na wymianie doświadczeń z zagranicznymi partnerami z Holandii, Austrii, Niemiec i z Węgier. Między czerwcem 2014 a lipcem 2015 odbędzie się pięć międzynarodowych spotkań, w których wezmą udział pracownicy organizacji partnerskich i uczestnicy projektu. Trwałym efektem projektu będzie narzędzie edukacyjne on-line poświęcone historiom ukrywania z pięciu partnerskich krajów.

W ramach projektu oferujemy:

- udział w spotkaniach dotyczących historii mówionej, warsztaty pracy z archiwum historii mówionej, spotkania ze świadkami historii,

- udział w spotkaniach dotyczących dzieł sztuki powstałych wokół tematu ukrywania się, w tym możliwość współtworzenia programu towarzyszącego spektaklowi pt. "Kryjówka",  przygotowywanemu przez zespół neTTheatre – Teatr w Sieci Powiązań,

- udział w jednym spotkaniu partnerów zagranicą (w Hohenems, Berlinie, Budapeszcie lub w Amsterdamie),

- możliwość udziału w międzynarodowym spotkaniu partnerów w Warszawie,

- możliwość współtworzenia międzynarodowego narzędzia on-line poświęconego historiom ukrywania,

- możliwość włączenia się w inne projekty tematyczne realizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich, w szczególności w program „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” poświęcony Polakom ratującym Żydów w czasie wojny  (www.sprawiedliwi.org.pl).

Partnerami projektu są: Stichting Castrum Peregrini (Holandia), Joods Historisch Museum (Holandia), Judisches Museum Hohenems (Austria), Gedenkstatte Stille Helden in der Stiftung Gedenkstatte Deutscher Widerstand (Niemcy) oraz MAROM Klub Egyesület (Węgry).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Do udziału w programie szczególnie zachęcamy tych, którzy w ramach studiów, pracy zawodowej i wolontariatu nie zajmowali się dotychczas kulturą i historią Żydów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyjazdu zagranicznego (dojazd, zakwaterowanie,  ubezpieczenie, wyżywienie). Organizator nie zwraca kosztów związanych z udziałem w działaniach lokalnych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2014. Spośród osób, które prześlą zgłoszenie, wyłoniona zostanie grupa 16 uczestników, którzy wezmą udział w spotkaniach zagranicznych.

Nadsyłanie zgłoszeń, kontakt, informacje: [email protected], tel. 22 47 10 377.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy na szerszą prezentację założeń projektu w niedzielę, 2 marca o godzinie 15:30 w Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6. Prezentacja będzie połączona z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie „Biografie rzeczy. Dary z Kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”. Jedną z części  tej wystawy jest przestrzeń „Ukrywanie”. Prosimy o potwierdzenie obecności: [email protected].

Projekt „Cisi bohaterowie, żywa pamięć. Wątek ukrywania Żydów podczas II wojny światowej a aktywne uczenie się dorosłych” realizowany jest od września 2013 do lipca 2015 dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Program "Uczenie się przez całe życie" - logotyp

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.