Nauka

Relacja: „Odsłony wystawy głównej”. Długi wiek XIX

Około 140 gości przybyło 24 lutego 2014 r. na wykład prof. Marcina Wodzińskiego pt. „Żydzi w Polsce czy Żydzi polscy? Główne wyzwania narracji w galerii długiego wieku XIX”. Było to szóste spotkanie z cyklu „Odsłony wystawy głównej”.

Na początku wykładu profesor Wodziński przedstawił kwestie, które musieli rozstrzygnąć autorzy galerii przed rozpoczęciem nad nią prac: Co to znaczy być „Żydem polskim” w XIX w.? Jak opowiedzieć o gwałtownym wzroście liczby ludności żydowskiej na ziemiach polskich, który nastąpił po rozbiorach? Jakie były skutki modernizacji dla społeczności żydowskiej? Jaką strategię narracyjną przyjąć dla galerii?

Następnie prof. Wodziński przedstawił tematy poruszane w galerii za pomocą wizualizacji przestrzeni przyszłej ekspozycji. Przeprowadził słuchaczy od rozbiorów dawnej Rzeczypospolitej u schyłku XVIII w. do zagadnień związanych bezpośrednio z życiem społeczności żydowskiej: zmian w tradycji i obyczajowości na przykładzie ślubu, początku i rozwoju żydowskiego Oświecenia czyli Haskali, nowego typu jesziw, ekspansji i zróżnicowania ruchu chasydzkiego czy ukształtowania się żydowskiej klasy robotniczej i inteligencji zawodowej. Szczególnie wiele miejsca poświęcił zagadnieniom tożsamościowym: zjawisku akulturacji części Żydów i wynikającego z niej procesu ich integracji z resztą społeczeństwa.

Po wykładzie prof. Wodziński odpowiadał na pytania słuchaczy.

NAGRANIE AUDIO WYKŁADU

Zapraszamy również na kolejne spotkania z cyklu Odsłony wystawy głównej:

  • 24.03.2014, g. 18.00dr Tamara Sztyma, Michał Majewski, „Czym żyje żydowska ulica?”. Oblicza różnorodności w galerii dwudziestolecia międzywojennego
  • 15.04.2014, g. 18.00 – prof. Barbara Engelking, Galeria Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich
  • 20.05.2014, g. 18.00 – prof. Stanisław Krajewski, Galeria „Powojnie”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”