Muzeum

Prof. Stanisław Krajewski laureatem nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Uczestnicy spotkania z cyklu „Uwierzyć w muzeum?”
fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Profesor Stanisław Krajewski, opiekun naukowy galerii „Powojnie” oraz pomysłodawca i współprowadzący muzealnego seminarium „Uwierzyć w muzeum?” otrzymał 6 marca nagrodę im. ks. Stanisława Musiała za całokształt twórczości na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

W tym roku nagrodę wręczono również Mirosławi Skrzypczykowi, nauczycielowi języka polskiego, działaczowi społecznemu, popularyzatorowi tematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego - za ocalanie pamięci o polskich Żydach poprzez inicjatywy społeczne.

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski jest matematykiem i filozofem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako publicysta i działacz polskiej społeczności żydowskiej od lat jest zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. W latach 1991–2006 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; od 2008 r. członkiem Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, w latach 1992–1998 członek komitetu wykonawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

Autor licznych artykułów oraz książek na temat judaizmu, historii Żydów, filozofii religii i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W 2013 r. wraz z żoną Moniką otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award, przyznawaną przez Fundację Taubego i Amerykański Komitet Żydowski za całokształt działalności na rzecz budowy przyszłości żydowskiej w demokratycznej Polsce.

Nagroda im. księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

Więcej informacji: www.przymierze.krakow.pl

06.03.2014