Wystawy

Relacja: Wernisaż wystawy „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”

6 marca, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, miała miejsce premiera nowej wystawy czasowej Muzeum Historii Żydów Polskich. Wernisaż wystawy „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” współorganizował Dom Spotkań z Historią.

Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością ponad 500 gości, w gronie których znaleźli się m.in. Małgorzata Omilanowska – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jego Ekscelencja Zvi Rav-Ner – ambasador Izraela w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych – partnera wystawy oraz szczególnie nam bliscy przedstawiciele Sprawiedliwych i Ocalonych.

Uroczystość uświetnił znakomity występ Gaby Kulki, która zagrała nastrojowy koncert przy pełnym audytorium muzeum.

Podczas wystąpień minister Małgorzata Omilanowska podkreśliła znaczenie upowszechniania wiedzy o polskich historiach pomocy Żydom i ryzyku, które się z tą pomocą wiązało. Sebastian Rejak z MSZ zwrócił uwagę na znaczenie takich działań informacyjnych za zagranicą, dodając o konieczności przypominania o tych ratujących, którzy nie otrzymali tytułu Yad Vashem.

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, Prof. Dariusz Stola, opowiedział o szczególnym znaczeniu, jakie dla muzeum mają polscy Sprawiedliwi. Annalia Guglielmi z Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych – Gariwo zaprezentowała ideę Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, poświęconego wszystkim, którzy w obliczu terrorów i reżimów XX i XXI wieku potrafili się im przeciwstawić, zaś prof. Zbigniew Gluza, prezes ośrodka Karta, opowiedział o inicjatywie utworzenia Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie.

Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” i towarzysząca jej wystawa muzealiów należących do Sprawiedliwych jest czynna do 17 marca 2014 r.

Więcej informacji o wystawie.

07.03.2014