Edukacja

Warsztaty i spacery dla grup szkolnych

Pocztówka z dawnej Warszawy - kamienice przy ul. Nalewki
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jako wydarzenia towarzyszące wystawie „Warszawa, Warsze” uruchomiliśmy specjalne powiązane tematycznie zajęcia dla grup szkolnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy!

1. „Wos is najes?” ( jid. „Co słychać?”), czyli czym żyła żydowska ulica

szkoła podstawowa 4 -6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Jak wyglądało życie codzienne w warszawskiej Dzielnicy Północnej? Uczniowie poznają skandale, sensacje i emocje polityczne wyznaczające rytm życia  gwarnego Muranowa. Podczas warsztatów młodzież przyjrzy się prasie żydowskiej pisanej po polsku i w języku jidysz oraz stworzy egzemplarz gazety odzwierciedlającej klimat ulicy żydowskiej 20-lecia międzywojennego w Warszawie.

2. Luminarze żydowskiej Warszawy

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Zajęcia w sali komputerowej Centrum Edukacyjnego oraz z wykorzystaniem iPadów, podczas których stworzone zostaną prezentacje o wybitnych, często mniej znanych postaciach związanych z różnymi sferami życia (handel, nauka, literatura).

3. Zaangażowani i zorganizowani – mapa aktywności Żydów Warszawy

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Eksploracja wielkiej aktywności społecznej Żydów przedwojennej Warszawy, prowadzących setki instytucji i organizacji o bardzo różnym charakterze: politycznym, kulturalnym, religijnym, oświatowym, dobroczynnym, sportowym i innym. Uczniowie najpierw zapoznają się bliżej ze światem sportu i z osiągnięciami konkretnych żydowskich sportowców. Potem będą mogli uczestniczyć w bogatym życiu politycznym międzywojnia, obmyślając kampanie wyborcze poszczególnych żydowskich partii politycznych i tworząc dla nich plakaty wyborcze.
 

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się przez cały kwiecień, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30. Obowiązuje rezerwacja właściwa dla zajęć edukacyjnych.

Spacery edukacyjne dla grup szkolnych

szkoła podstawowa 4 -6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Proponujemy szkołom spacery edukacyjne, podczas których zapoznamy uczestników w ciekawy i aktywny sposób z ważnymi miejscami żydowskiej Warszawy:

Spacer nr 1:

Muranów (początek spaceru: Brama wejściowa do Parku Krasińskich)

Spacer nr 2:

Mirów, Grzybów i okolice (początek spaceru: przy sadzawce na pl. Grzybowskim)

Spacer nr 3:

Senatorska, Tłomackie, pl. Teatralny, Mazowiecka (początek spaceru: w holu budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego, ul. Tłomackie 3/5)

Spacer jest opracowany i prowadzony przez edukatorów Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Spacer nr 4:

Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej (początek spaceru przy bramie wejściowej cmentarza, ul. Okopowa 49/51)

Spacery są bezpłatne, prowadzone do końca roku szkolnego, codziennie od poniedziałku do piątku. Codziennie prowadzony jest jeden spacer, początek każdego spaceru o godzinie 9.00, czas trwania ok. 2 godziny. Grupa spotyka się z edukatorem-przewodnikiem w określonym punkcie zbiórki opisanym powyżej. Obowiązuje rezerwacja właściwa dla zajęć edukacyjnych. Prosimy uczestników o strój dostosowany do pogody oraz odpowiednie obuwie.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: +48 22 47 10 301 lub wysyłając e-mail na adres: [email protected].

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”