Wydarzenie

Partnerzy akcji „Żonkile”

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W akcję „Żonkile” w 2014 roku zaangażowało się wiele instytucji:

Projekt wsparły także:

Ambasadorami projektu są m.in. Paula Sawicka, prezeska stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka Marka Edelmana, oraz Michał Piróg – tancerz i choreograf.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

      Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego