Wydarzenie

Wolontariusze akcji Żonkile

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Akcja Żonkile nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wolontariuszy. W 2013 r. było ich ponad 500! W tym roku zgłosiło się ich do nas niemal równie wielu.

Wszyscy wolontariusze biorą udział w szkoleniu przygotowującym ich do akcji. Uczestniczą w  warsztatach i wykładach na temat historii Żydów polskich i wojennej historii Warszawy, spotkaniach Hanną Krall oraz ze świadkami historii: Elżbietą Ficowską i Krystyną Budnicką.

W ramach przygotowań odwiedzają także Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. W ramach szkoleń mogą też podnieść swoje kompetencje w nawiązywaniu relacji i rozmawianiu na trudne tematy – bo wspólna historia Polaków i Żydów budzi nieraz wiele emocji.

Każdy wolontariusz otrzymuje po akcji certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie, a dla najaktywniejszych osób przewidziana jest możliwość kontynuowania współpracy z muzeum.

Więcej o wolontariacie:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

      Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego