Nauka

„Warszawa, Warsze. Żydowska Warszawa, warszawscy Żydzi” - katalog wystawy

okładka katalogu wystawy "Warszawa, Warsze"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Kuratorka wystawy i autorka tekstów: Ewa Małkowska-Bieniek

Projekt graficzny katalogu i przygotowanie do druku: Maciej Konopka / Brandy Design

Redakcja: Tamara Łozińska

Tłumaczenie i redakcja wersji angielskiej: Dominika Gajewska

Ilość stron: 124

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich

Katalog wystawy Warszawa, Warsze sygnalizuje bogactwo tematów, wiążących się z żydowskimi mieszkańcami stolicy. Żydzi odgrywali ważną rolę w życiu Warszawy od końca XVIII wieku, a przed II wojną światową co trzeci warszawiak był Żydem. Powstawały liczne instytucje i stowarzyszenia tworzone przez Żydów, niebagatelny był też ich wkład w kulturalne życie miasta. Kres żydowskiej Warszawie położyła II wojna światowa, a pamięć o dawnych czasach przesłoniła tragedia warszawskiego getta. Zniszczenia z okresu wojny zatarły historyczną tkankę stolicy, zniweczyły odmienny charakter poszczególnych dzielnic i ulic. Towarzyszący wystawie katalog, szkicując wybrane zagadnienia, stara się dopomóc w odkrywaniu w obszarach miasta swoistych warstw pamięci.

Errata:

Następujące fragmenty tłumaczeń z języka jidysz utworów P. Trepmana, A. Teitelbauma i M. Zonszajna, umieszczonych w katalogu wystawy „Warszawa. Warsze”, pochodzą z tłumaczeń tych utworów umieszczonych na stronie internetowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie pod adresem www.varshe.org.pl.

  • str. 24: A.Teitelbaum, Twarda 2; tłum. Anna Ciałowicz;
  • str. 30: P. Trepman, A gesl in Warsze, Montreal 1949; tłum. Anna Ciałowicz;
  • str. 70, 71, 72, 86, 87, 89 Mosze Zonszajn, Jidisz-Warsze, Central-farband fun pojlisze Jidn in Argentine, Buenos Aires 1954; tłum Aleksandra Geller.

 

Załączniki:
  • warszawa-okladka-skan.jpg
    Pobierz plik 1.75 MB / IMAGE/JPEG