Nauka

„Warszawa, Warsze. Żydowska Warszawa, warszawscy Żydzi” - katalog wystawy

okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy okładka katalogu wystawy
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Kuratorka wystawy i autorka tekstów: Ewa Małkowska-Bieniek

Projekt graficzny katalogu i przygotowanie do druku: Maciej Konopka / Brandy Design

Redakcja: Tamara Łozińska

Tłumaczenie i redakcja wersji angielskiej: Dominika Gajewska

Ilość stron: 124

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich

Katalog wystawy Warszawa, Warsze sygnalizuje bogactwo tematów, wiążących się z żydowskimi mieszkańcami stolicy. Żydzi odgrywali ważną rolę w życiu Warszawy od końca XVIII wieku, a przed II wojną światową co trzeci warszawiak był Żydem. Powstawały liczne instytucje i stowarzyszenia tworzone przez Żydów, niebagatelny był też ich wkład w kulturalne życie miasta. Kres żydowskiej Warszawie położyła II wojna światowa, a pamięć o dawnych czasach przesłoniła tragedia warszawskiego getta. Zniszczenia z okresu wojny zatarły historyczną tkankę stolicy, zniweczyły odmienny charakter poszczególnych dzielnic i ulic. Towarzyszący wystawie katalog, szkicując wybrane zagadnienia, stara się dopomóc w odkrywaniu w obszarach miasta swoistych warstw pamięci.

Errata:

Następujące fragmenty tłumaczeń z języka jidysz utworów P. Trepmana, A. Teitelbauma i M. Zonszajna, umieszczonych w katalogu wystawy „Warszawa. Warsze”, pochodzą z tłumaczeń tych utworów umieszczonych na stronie internetowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie pod adresem www.varshe.org.pl.

  • str. 24: A.Teitelbaum, Twarda 2; tłum. Anna Ciałowicz;
  • str. 30: P. Trepman, A gesl in Warsze, Montreal 1949; tłum. Anna Ciałowicz;
  • str. 70, 71, 72, 86, 87, 89 Mosze Zonszajn, Jidisz-Warsze, Central-farband fun pojlisze Jidn in Argentine, Buenos Aires 1954; tłum Aleksandra Geller.

 

Załączniki:
09.04.2014