Warsztaty

Relacja: kolejne spotkanie w ramach kursu dla nauczycieli

galeria paradisus judeorum
Fot. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

9 kwietnia 2014 roku w muzeum odbył się kolejny zjazd w ramach kursu dla nauczycieli „Od legendy Polin do Wolnej Polski... czyli jak uczyć o historii i kulturze Żydów polskich? Obecność społeczności żydowskiej w Polsce przez tysiąclecia”.

Uczestnicy kursu mieli okazję zobaczyć wystawę główną (galerie: „Pierwsze spotkania”, „Paradisus Iudaeorum” i „Miasteczko”) oraz wystawę czasową „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”.

Kurs ma na celu pogłębienie podstawy programowej wszystkich poziomów edukacji w zakresie historii i kultury Żydów polskich, a także zapoznanie nauczycieli z nowym miejscem na mapie edukacyjnej Warszawy.

Udział zaproszonych ekspertów oraz pracowników muzeum zapewnia prezentację najnowszych, pogłębionych badań historycznych dotyczących poruszanych tematów. Nauczyciele poznają zbiory nowoczesnego, najmłodszego warszawskiego muzeum (wywiady, filmy, reportaże, relacje świadków, zbiory audiowizualne). 

Realizacja możliwa dzięki wsparciu The Boeing Company

Boeing - logotyp

 

24.04.2014