Warsztaty

24.04.2014

Relacja: sędziowie i prokuratorzy na warsztatach antydyskryminacyjnych

W muzeum zainicjowany został projekt szkoleń skierowanych do grup zawodowych. Pierwszą grupą zaproszoną do muzeum była grupa sędziów i prokuratorów z całej Polski. Podczas dwóch, kwietniowych dni (78.04.2014), wzięli oni udział w seminarium dotyczącym prawa antydyskryminacyjnego.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania osób uczestniczących. Zastępca dyrektora MHŻP Zygmunt Stępiński oraz dr Kamila Dąbrowska, koordynatorka projektu, podkreślili znaczenia, jakie dla muzeum mają szkolenia skierowane do grup zawodowych. Wzmocnienie kompetencji zawodowych, stworzenie miejsca, w którym pytania dotyczące kwestii dyskryminacji mogą znaleźć odpowiedź, wpisują się w główne programowe założenia instytucji. Prokurator Katarzyna Krysiak, z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (współorganizatora projektu) wyraziła nadzieję na powodzenie projektu i kontynuację szkoleń w przyszłości.

Profesor Mirosław Wyrzykowski z wygłosił wykład inauguracyjny dotyczący europejskich standardów równego traktowania.

Kolejną część seminarium były warsztaty dotyczące prawa równościowego i jego zastosowania w codziennej pracy sędziów i prokuratorów. Zajęcia poprowadzone były przez Karolinę Kędziorę i Krzysztofa Śmiszka, z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W ich trakcie osoby uczestniczące zapoznały się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi łańcucha dyskryminacji oraz konsekwencji funkcjonowania stereotypów. Punktem wyjścia były przykłady zaczerpnięte z codziennej praktyki pracowników wymiaru sprawiedliwości. Interaktywny charakter zajęć pozwolił na aktywne zaangażowanie się osób uczestniczących.

Pod koniec pierwszego dnia grupa zwiedziła czasową wystawę „Warszawa, Warsze”. Kuratorka wystawy, Ewa Małkowska-Bieniek, opowiedziała o nieistniejącym mieście i jego żydowskich bohaterach oraz miejscach ważnych dla społeczności żydowskiej. Szczególną uwagę zwiedzających przykuł plakat „Ziemiańskiej”, na którym odnajdywali wielu ważnych twórców okresu przedwojennego.

Łukasz Adamski pokazał sędziom i prokuratorom tworzącą się wystawę główną MHŻP. Z zaciekawieniem słuchali historii o tworzeniu gwoźdźcowego dachu i makiety żydowskiego Kazimierza, który stanowić będzie ważną część galerii „Paradisus Iudaeorum”.

Następnego dnia, Krzysztof Śmiszek wprowadził słuchaczy w niuanse dotyczące prawa antydsyskrymiacyjnego. Szczegółowo został omówiony system prawny ONZ i Rady Europy oraz dyrektywy antydyskryminacyjne Unii Europejskiej.

Na zakończenie seminarium, dr Dąbrowska ponowiła zaproszenie dyrekcji MHŻP do odwiedzenia Muzeum. Treści zawarte na wystawie głównej będą bowiem ważnym narzędziem edukacji retrospektywnej. Prześledzenie uwarunkowań prawnych dotyczących statusu mniejszości żydowskiej na przestrzeni wieków, stać się może początkiem dyskusji o prawach grup mniejszościowych obecnie mieszkających w Polsce

Seminarium zostało wysoko ocenione przez osoby w nim uczestniczące. W ankietach ewaluacyjnych, wielu zasygnalizowało chęć kontynuowania szkolenia i szerszego rozwinięcia tematyki poruszonej podczas zajęć. Wysoka ocena seminarium związana była przede wszystkim z jego praktycznym aspektem w kontekście pracy zawodowej. Sędziowie i prokuratorzy szczególnie docenili możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu prawa polskiego i europejskiego prawa antydyskrymiacyjnego. Pozytywnie oceniono przygotowanie prowadzących oraz formę i organizację seminarium. Poniżej zamieszczamy kilka cytatów z anonimowych ankiet ewaluacyjnych:

  •  „Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie, w miłej atmosferze”;
  •  „Znakomite szkolenie, świetna atmosfera, ekstra wykładowcy”;
  • „Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym”;
  • „Ciekawa forma szkolenia i efektywne wykorzystanie czasu”.

Współpraca przy realizacji projektu:

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu firmy

24.04.2014