Warsztaty

Relacja ze spotkania kończącego kurs dla nauczycieli

23 kwietnia 2014 roku w muzeum odbył się ostatni zjazd w ramach półrocznego kursu dla nauczycieli pt. „Od legendy Polin do Wolnej Polski...  czyli jak uczyć o historii i kulturze Żydów polskich? Obecność społeczności żydowskiej w Polsce przez tysiąclecia”.

Kurs miał na celu pogłębienie podstawy programowej wszystkich poziomów edukacji w zakresie historii i kultury Żydów polskich, a także zapoznanie nauczycieli z nowym miejscem na mapie edukacyjnej Warszawy. Udział zaproszonych ekspertów oraz pracowników muzeum zapewnił prezentację najnowszych, pogłębionych badań historycznych dotyczących poruszanych tematów.

Uczestnicy ostatniego zjazdu wysłuchali wykładu dr Kamili Dąbrowskiej na temat powojennych fal emigracyjnych i ich skutków do roku 1968.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie dziękujemy!

Realizacja możliwa dzięki wsparciu The Boeing Company