Goście w muzeum

Para Książęca Luksemburga z wizytą w muzeum

Wizyta pary książęcej Luksemburga w Muzeum POLIN, delegacja w holu głównym w Muzeum POLIN.
fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Wizyta Wielkiego Księcia i Wielkiej Księżnej Luksemburga rozpoczęła się od  złożenia wieńca pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Następnie Para Książęca zwiedziła muzeum w towarzystwie dyrektorów muzeum Dariusza Stoli i Doroty Keller-Zalewskiej oraz przewodniczącego Rady Muzeum Mariana Turskiego wraz z Prezesem Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotrem Wiślickim.

Goście zapoznali się z symboliką budynku muzeum, następnie dyrektor Stola przedstawił historię projektu rekonstrukcji synagogi z Gwoźdźca. Książę Henryk i księżna Maria Teresa obejrzeli wystawę główną, gdzie dyrektor programowa wystawy głównej Barbara Kirshenblatt-Gimblett zapoznała Parę Książęcą z tysiącletnią historią Żydów polskich.

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie wystawy „Warszawa, Warsze” wraz z kuratorką Ewą Małkowską-Bieniek.