Wykład

09.05.2014

Wykład prof. Antony'ego Polonsky'ego „Historia polskich Żydów: dylematy i wyzwania"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

5 czerwca 2013 r. prof. Antony Polonsky, główny historyk wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich, wygłosił wykład zatytułowany „Historia polskich Żydów: dylematy i wyzwania".

 
Podkreślając związek historii i biografii, wykazał, w jaki sposób jego zainteresowanie historią Żydów wschodnioeuropejskich było związane z jego osobistymi losami. Opowiedział o swojej pierwszej podróży do Polski w roku 1965 i o tym, jak zmieniały się jego poglądy na temat ówczesnej sytuacji politycznej naszego kraju i zainteresowania badawcze. 
 
Ich skutkiem było m. in. założenie przez niego w 1986 roku periodyku „Polin. Studies in Polish Jewry", w którym do dziś pełni rolę redaktora naczelnego. Podczas wykładu opowiedział o sposobie, w jaki zaprezentował historię Żydów wschodnioeuropejskich w swoim dziele "Żydzi w Polsce i w Rosji" (The Jews in Poland and Russia, Volume 1: 1350-188, Volume 2: 1881-1914, Volume 3: 1914-2008, Littman Library of Jewish Civilization, 2011, wydanie w języku polskim w przygotowaniu). 
 
Antony Polonsky jest profesorem w Lown Center for Judaic Studies Brandeis University. Założył Institute for Polish-Jewish Studies na Uniwersytecie Oxfordzkim.
09.05.2014