Muzeum

Porozumienie pomiędzy muzeum a Jewish Records Indexing – Poland

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Nowe 8-letnie porozumienie dotyczące promowania badań genealogicznych i edukacji pomiędzy Jewish Records Indexing – Poland, Inc. oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zostało podpisane w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Ottawie 10 kwietnia

2014 roku. JRI – Poland jest amerykańską organizacją pozarządową, która tworzy bazę informacji o aktach stanu cywilnego ludności żydowskiej w Polsce. Ze strony tej organizacji umowę podpisał dyrektor Stanley Diamond, zaś podpis w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich złożył kilka tygodni wcześniej p.o. dyrektora Andrzej Cudak.

Nowe porozumienie poszerza współpracę obu organizacji w celu popularyzacji badań genealogicznych i edukacji osób zainteresowanych historią swojej rodziny i tysiącletnią historią polskich Żydów.

Centrum Informacyjne w muzeum będzie miało specjalny dostęp do strony internetowej i bazy danych JRI – Poland. Pracownicy centrum będą udzielać zwiedzającym informacji na temat bazy danych i doradzą, jak korzystać z niej, w celu poszukiwania swoich korzeni w Polsce.

Poprzednie porozumienie muzeum i JRI – Poland podpisały w 2010 roku i dotyczyło ono współpracy z muzealnym portalem „Wirtualny Sztetl”, który upamiętnia społeczności polskich żydów na terenie Polski.

 

12.05.2014