Seminarium

24.06.2014

Relacja z seminariów antydyskryminacyjnych skierowanych do przedstawicieli Policji

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Po sędziach i prokuratorach kolejna grupa zawodowa wzięła udział w seminariach antydyskryminacyjnych. Tym razem byli to policjanci, a seminaria zorganizowano we współpracy z Komendą Główną Policji. Szkolenia odbyły się w dniach 22–23 maja oraz 12–13 czerwca. Wzięło w nich udział w sumie 40 osób.

Głównym celem obydwu spotkań było zwiększenie skuteczności pracy w służbach mundurowych poprzez przyjrzenie się dotychczasowym czynnościom służbowym z antydyskryminacyjnej perspektywy.

Codzienne sytuacje zawodowe wyraźnie wskazują, jak istotne jest podniesienie wiedzy i kompetencji policjantów w zakresie działań niedyskryminujących przedstawicieli mniejszości.

Obydwa seminaria otwierał wykład Krzysztofa Śmiszka, prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Przedstawił on zasady prawa antydyskryminacyjnego obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej. Liczne pytania padające podczas wykładu były dowodem na to, że przedstawiciele policji są zainteresowani pogłębianiem wiedzy dotyczącej prawnych narzędzi reagowania.

Zajęcia warsztatowe, które były główną częścią seminarium, prowadzone były przez Dominikę Cieślikowską, trenerkę Polskiego Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Praca grup warsztatowych skupiła się na analizie własnych postaw wobec innych (w tym grup mniejszościowych), a także analizie przypadków dyskryminacji zaczerpniętych z codziennej pracy Policji.

Z kolei wykład Piotra Kowalika, wicekierownika Działu Edukacji, poświęcony był różnym tożsamościom żydowskim.

Pod koniec pierwszego dnia obydwie grupy zwiedziły czasową wystawę „Warszawa, Warsze”. Przewodniczka opowiedziała o nieistniejącym mieście i jego żydowskich bohaterach oraz miejscach ważnych dla społeczności żydowskiej.

Seminarium zostało pozytywnie ocenione przez osoby w nim uczestniczące. Duża część osób wskazała na potrzebę pogłębionego przedstawienia kwestii związanych z tradycjami żydowskimi, historią polskiej społeczności żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady i jej skutków.

Wysoko oceniono także przygotowanie, doświadczanie szkoleniowe i wiedzę prowadzących oraz formę i organizację seminarium.

Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Komendą Główną Policji

Partnerzy projektu:

Partnerzy projektu - logotypy

 

 

Policja - logotyp

 

 

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu firmy:

Boeing - logotyp

 

24.06.2014