Ogłoszenie
11.08.2014

Oferta pracy: specjalista ds. Centrum Informacyjnego

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowych zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTY DS. CENTRUM INFORMACYJNEGO

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPN/SCI

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki: 

 • udzielanie informacji i konsultacji merytorycznych na temat historii Żydów polskich osobom odwiedzającym Centrum Informacyjne muzeum  
 • pomoc w korzystaniu z zasobów Centrum Informacyjnego (księgozbiór, mapy, elektroniczne bazy danych dotyczące m.in. genealogii i historii mówionej) oraz rekomendowanie innych źródeł i instytucji zewnętrznych 
 • konsultacje merytoryczne w wyżej wymienionym zakresie na potrzeby innych działów Muzeum
 • rozwijanie zasobów informacji naukowej Muzeum, w tym opracowanie naukowe istniejącej bazy i nawiązywanie kontaktów 
 • z instytucjami zewnętrznymi
 • prowadzenie bazy informacji o konferencjach i podobnych wydarzeniach na świecie związanych z badaniami genealogicznymi i dziedzictwem polskich Żydów oraz publikowanie ich na stronie internetowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie historii, archiwistyki, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, judaistyki lub hebraistyki, lub doświadczenie zawodowe związane z tymi dziedzinami
 • znajomość historii Żydów polskich
 • doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań genealogicznych
 • znajomość internetowych baz i portali służących do badań genealogicznych oraz umiejętność analizowania ich zawartości
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • dyspozycyjność  (praca również  w soboty i niedziele)
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i otwartość na kontakty z osobami odwiedzającymi Centrum  Informacyjne
 • zainteresowanie tematyką działalności Muzeum  i chęć rozwoju w tym obszarze

Mile widziane:

 • znajomość języka jidysz lub hebrajskiego
 • znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego
 • umiejętność czytania historycznych źródeł i rękopisów w języku polskim i językach obcych

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze minimum  ½ etatu
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jewishmuseum.org.pl do 08.09.2014 r. 

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DPN/SCI

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do 15.09 .2014 r. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie."