Muzeum
28–29.06.2014

Muzeum na kółkach w Piotrkowie Trybunalskim

Zwiedzający na wystawie stałej w POLIN.
fot. Katarzyna Kulińska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Piotrków Trybunalski był pierwszym miastem, które odwiedziło Muzeum na kółkach i gościło na Dniach Miasta – „Imieniny Piotrków 2014”.

Dlaczego Piotrków Trybunalski?

Piotrków to szczególny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Żydzi osiedlali się tutaj już w XVI wieku. Wskutek przywileju król Jana III Sobieskiego obok Piotrkowa rozrosła się duża dzielnica zwana Miastem lub Miasteczkiem Żydowskim, przyłączonym do Piotrkowa w 1840 roku.

Do znanych firm należały wytwórnia wody sodowej Majera Grozberga, Tartak Mordki Goldbluma i Młyn „Polonias” Mordki Klajma. Na terenie Piotrkowa działały liczne drukarnie, w których tłoczono Biblię, Talmud, literaturę rabiniczną, dzieła literatury hebrajskiej i żydowskiej.

Dzięki znacznej ilości drukarni Piotrków miał duże tradycje w wydawaniu prasy. Wychodziły tu między innymi: „Głos żydowski”, „Unzer Judisze Sztyme”, „Literatur un Leben”, „Die Judisze Sztime”, „Piotrków Idisze Sztime”, „Piotrkower Weker”, „Unzer Zejtung”, „Radomer Sztime, „ Tomaszower Wert”, „ Tomaszower Wochenblar”.

Piotrkowska gmina żydowska skupiała utalentowanych i wybitnych ludzi. Należeli do nich: Tewele Berliner, znany talmudysta. Eliezer Paczanowski czy Eliezer Urbach, autor dzieła talmudystycznego Chidusze Ru. Według wykazu z 1940 r. w Piotrkowie mieszkało ponad 20 tysięcy Żydów, którzy stanowili około 40 proc. ludności miasta.

Na mocy rozporządzenia nadburmistrza i komisarza Piotrkowa Hansa Drechsela  z dnia 5 października 1939 roku utworzono w tym mieście pierwsze getto żydowskie w okupowanej Polsce. Zlikwidowano je w październiku 1942 roku. Około 22 tysięcy osób wywieziono wówczas do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Sto pięćdziesiąt osób rozstrzelano, a pozostałych zamknięto w obozach pracy.

>> Dowiedz się więcej o żydowskiej historii Piotrkowa Trybunalskiego w serwisie Wirtualny Sztetl

>> Śledź nas na fanpage'u Muzeum na kółkach

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”