Wystawy
18–20.07.2014

Muzeum na kółkach w Brzezinach

Grupa na spacerze miejskim z przewodnikiem.
fot. Szymon Gotowski/Muzeum Historii Żydów Polskich

Naszym partnerem lokalnym było Muzeum Regionalne w Brzezinach, a koordynatorem lokalnym pan Paweł Zybała. Wspólnie przeprowadziliśmy kilka działań, których celem było przypomnienie żydowskiej historii i dziedzictwa w Brzezinach:

  • Koncert pieśni żydowskich zespołu „Brzezinianki”
  • Gra miejska „Zaginione miasto – spirale czasu”
  • Monodram „O czym nigdy zapomnieć nie można” na podstawie wspomnień Heleny Dymant-Klingbell

Dzieci podczas warsztatów poprzez legendy, opowieści o ważnych wydarzeniach i uczestniczących  w nich postaciach poznały dzieje Żydów polskich. Ich treści wykorzystały do tworzenia własnych komiksów i rysunków.

Dlaczego Brzeziny?

Najstarsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Brzezinach pochodzą z połowy XVI wieku. Istnieją dowody na to, że w tym czasie w miasteczku istniała nawet ulica nazwie „Żydowska”. Żydzi w Brzezinach zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem a wśród nich byli między innymi czapkarze, arendarze targów oraz obwarzankarze. Pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX, Żydzi kupowali działki w centrum miasta, na których budowali kamienice w stylu secesyjnym i neorenesansowym. Centrum życia społecznego i kulturalnego Żydów brzezińskich stanowiła ul. Źródlana – obecna Berka Joselewicza. Jeszcze przed I wojną światową Żydzi stanowili ponad 50% populacji miasteczka.

Przeczytaj o nas w lokalnych mediach:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”