Wystawy
14–16.07.2014

Muzeum na kółkach w Warcie

Małe modele domków na planszy.
fot. Zofia Biernacka/Muzeum Historii Żydów Polskich

W Warcie naszym  lokalnym partnerem był Urząd Gminy i Miasta Warta, a koordynatorami lokalnymi Agnieszka Kudlik i Olgierd Neyman. Wspólnie udało nam się przygotować i przeprowadzić kilka ważnych inicjatyw, między innymi przygotowanie materiału informacyjnego o historii Żydów w Warcie i uporządkowanie terenu cmentarza żydowskiego wraz z grupą Wolontariuszy.

Częścią wystawy Muzeum na kółkach są projekcje pofestiwalowe 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”. W Zduńskiej Woli pokazaliśmy dwa bardzo interesujące filmy. Pierwszym z nich była „Pani spod szóstki”, pogodny film o Alice Herz Sommer, najstarszej, 109-letniej pianistce, która przeżyła Holocaust.

Inspiracją do powstania drugiego filmu „Twarzy nieistniejącego miasta”, była kolekcja szklanych negatywów odnaleziona w Lublinie na strychu kamienicy przy Rynku 4 i przekazana do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Bohaterami opowieści są utrwaleni na fotografiach dawni mieszkańcy przedwojennego polsko-żydowskiego miasta.

Dlaczego Warta?

Warta to ważny punkt na mapie żydowskiego dziedzictwa Polski. Jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku Żydzi stanowili tu połowę mieszkańców miasta. Byli oni właścicielami olejarni, fabryk sukna, sody i zapałek. Ich własnością była również rozlewnia piwa, lemoniady i octu. 

Przeczytajcie o nas w lokalnej prasie:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”